Hírek

2020.08.28 16:44

Augusztus 29-én szombaton egésznapos nyitva tartással várjuk vásárlóinkat!

10.00-től - 18.00 óráig

Tanúsítvány

SSL Certificate

Törzsvásárlói Program

NÉPTÁNCOSOK KELLÉKBOLTJA

TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 

 

  1. Bevezetés

A törzsvásárlói programmal a Saramis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1213 Budapest, Aradi vértanúk útja 54., adószám: 27435687-2-43, továbbiakban: Saramis Kft.) által működtetett Néptáncosok kellékboltja törzsvásárlói részére biztosítunk különleges előnyöket. Jelen Általános Feltételek szabályozzák a törzsvásárlói program részletes szabályait, valamint a feleket megillető jogokat és kötelezettségeket.

 

  1. A jelentkezés feltételei

 

A program részese lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki/amely a Néptáncosok kellékboltja üzletében (1137 Budapest, Katona József u. 21.) személyesen terméket vásárol, illetve a www.neptanckellek.hu honlapon megtalálható webáruházban megrendelést ad le és a vásárlás bruttó összege eléri az 1000 Ft-ot. A programban való részvétel, illetve a kedvezmények felhasználásának feltétele a www.neptanckellek.hu weboldalon történő regisztráció és a Törzsvásárlói Program Általános Feltételeinek elfogadása. A részvételnek nem feltétele a magyar állampolgárság, illetve a magyarországi lakcím. A programban való részvétel ingyenes.

A vásárlók a programba való felvételüket a vásárlást követően emailben elküldött űrlap kitöltésével kérhetik. Ezt követően bekerülnek a webáruház ”Törzsvásárlók” nevű vásárlói csoportjába és jogosulttá válnak az elérhető kedvezmények igénybevételére.

A Törzsvásárlói Program általános feltételeit üzemeltetőként a Saramis Bt. bármikor módosíthatja, az igénybe vehető kedvezményeket változtathatja, illetve jogában áll a teljes rendszer egyoldalú megszüntetése is. A változásokat az üzemeltető internetes honlapján megjeleníti, de további tájékoztatási kötelezettsége nincs. A programmal kapcsolatos változások a www.neptanckellek.hu oldalon történő közzétételükkel lépnek hatályba.

A törzsvásárlónak jogában áll a törzsvásárlói programban való részvételét bármikor személyesen, postai úton vagy elektronikus csatornán történő nyilatkozatával megszüntetni.

 

  1. A törzsvásárlói program működése

 

Pontgyűjtés

 

A Törzsvásárlói program a Néptáncosok kellékboltjában történő vásárlások után gyűjthető pontokra épül. A vásárlások során a vásárolt összeg 2 %-a kerül jóváírásra (100 forintonként 2 pont jár) a törzsvásárló pontgyűjtő számláján. Pontokat a Néptáncosok kellékboltja üzletében személyesen, illetve awww.neptanckellek.hu honlapon található webáruházban történő megrendelés során lehet gyűjteni.

 

A pontok nyilvántartása a webáruház erre kialakított rendszerében történik. A webáruházban leadott rendelések után járó pontokat, illetve a pontbeváltást a rendszer automatikusan könyveli. A pontok jóváírása nem a megrendelés leadásakor, hanem annak átvétele, kifizetése után történik meg, amint a megrendelés státuszát a Néptáncosok kellékboltja munkatársa lezárttá változtatja. A személyes vásárlások után járó pontokat, illetve pontbeváltásokat a Néptáncosok kellékboltja munkatársai a helyszínen rögzítik a rendszerbe, rögtön a vásárlás után.

 

Pontbeváltás

 

A gyűjtött pontokat le lehet vásárolni bármely termékre 1 pont = 1 forint értékben. Ebben az esetben a megvásárolt termék ára a beváltott pontok összegének megfelelő forintösszeggel csökken. A beváltás a gyűjtéshez hasonlóan történhet a webáruházban és személyesen is.

 

Időszakosan meghirdetésre kerülnek speciális kedvezmények, melyek esetén a beváltott pontok magasabb értékkel bírnak. Ezeknek a termékeknek az árát kizárólag a gyűjtött pontok beváltásával lehet kiegyenlíteni. Az aktuálisan elérhető kedvezményes termékeket a törzsvásárló megtekintheti a www.neptanckellek.hu oldalon a személyes profiljába belépve a ”Törzsvásárlói kedvezmények” termékkategória oldalon, illetve kifüggesztve a Néptáncosok kellékboltja üzletében.

Személyes vásárlás során a törzsvásárlónak a pénztárnál fizetés előtt jeleznie kell, hogy tagja a Törzsvásárlói programnak. Amennyiben a vásárló ezt elmulasztja és a vásárlásról ki lett állítva bizonylat, akkor utólag nincs lehetőség a pontok rögzítésére, illetve beváltására.

Pontok felírása, illetve beváltása kizárólag a törzsvásárló saját pontgyűjtő számlája terhére történhet.

 

Pontok lejárata

A törzsvásárlói programban gyűjtött pontok egy év letelte után járnak le. A pontok jóváírásának és beváltásának dátumát a webáruház rendszere felügyeli és automatikusan törli az egy évnél régebbi pontokat.

 

  1. Régi törzsvásárlói program megszüntetése

 

A jelen Törzsvásárlói program életbe lépésével a korábbi, pecsétgyűjtésen alapuló kedvezményrendszer megszűnik. A korábban törzsvásárlóként regisztrált vásárlók a 2. pontban említett űrlap kitöltésével kifejezhetik az új rendszerhez történő csatlakozási szándékukat, melynek nincs további feltétele. A régi rendszerben gyűjtött pecsétek 2022. június 30-ig pontokra válthatók az új rendszerben. 1 pecsétért 100 pont kerül jóváírásra. A beváltás feltétele a régi törzsvásárlói kártya eljuttatása a Néptáncosok kellékboltjába személyesen vagy postai úton.

 

  1. Adatkezelés

 

A törzsvásárlói adatlap kitöltésével a vásárló hozzájárul, hogy a megadott információkat - beleértve személyes adatait is - a Saramis Bt. elektronikus nyilvántartásába felvegye és feldolgozza. Az adatkezelés és feldolgozás célja a Törzsvásárlói Program működtetése, a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a törzsvásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről, illetve a Néptáncosok kellékboltja iránti vásárlói elkötelezettség növelése. Az adatokat a Saramis Kft. bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki. A Saramis Bt. a kártyabirtokosokkal szemben az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén. A személyes jellegű adatok feldolgozásához való hozzájárulás határozatlan időre, a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a törzsvásárlói program végéig érvényes. A törzsvásárlónak bármikor jogában áll személyes adatainak törlését kérni, ebben az esetben a törlés napjával a törzsvásárlói programban való részvétele megszűnik, és a vásárlót további kedvezmények nem illetik meg. A részletekről tájékozódhat a www.neptanckellek.hu oldalon.