Kategóriák
Kategóriák
TOP termékek
Termékajánló
Házhozszállítás

Fizetési megoldás
Tanúsítvány
SSL Certificate
Szavazás
Termék részletek


Magyar zenetörténet fiataloknak és kezdetektől napjainking

Magyar zenetörténet fiataloknak és kezdetektől napjainking
2 950 Ft
A vásárlás után járó pontok: 59 Ft<br />„Historia est magistra vitae.” A történelem az élet tanítómestere, ismételték gyakran tanáraim. A zene is történelem, mert az idők folyamán együtt változott, formálódott egy egész nemzettel. Népünk a sok gyötrelmet megért népek sorába tartozik. Viharos történelmünk ellenére is minden korban sokat adott a kultúra, s ezen belül a zene fejlesztésére. E könyvet ajánlom mindazoknak a leendő olvasóknak, akik úgy rajonganak a magyar történelemért és zenéért, mint e könyv szerzője.

A szerző

A Magyar zenetörténet Csizmadia Mária Judit újabb kötete a zene híveinek széles táborához szól. Egy olyan átfogó mű, amelyben a magyar kultúra széles spektruma tárul az olvasó elé. Különös tekintettel a magyar ifjúságnak ajánlom e könyvet. Ajánlásom azonban szól minden kedves pedagógus kollégámnak is, hiszen ritka kincs. Tanítani belőle élmény. Nemcsak a zene tudományában mélyedhetünk el, hanem történelmi, építészeti, művészeti és művelődéstörténeti tudásunkat is összegzi. Nem egymás melletti tények felsorolása, hanem őstörténetektől napjainkig szóló rendszer. Mindemellett olyan olvasmányok széles tárháza, amely bárki számára élvezetes lehet. Szemlélteti a magyarság viharos évszázadait, de sikereit és dicsőségét is. A Kárpát-medence népe büszke lehet történelmi, művészeti, de leginkább népzenei hagyományaira. Kodály és Bartók szellemisége nem marad hatástalanul addig, amíg olyan gyakorló pedagógusok, mint a szerző tollat ragad és megosztja mindenkivel tudását.

Samuné Csertán Valéria

Lektor: Alszászy Gábor

Ajánlások

A szerző előszava

ŐSTÖRTÉNETI ELMÉLETEK

I. A magyar nép eredetének története

A finnugor rokonság elmélete

A sumér-magyar rokonság elmélete

II. Zenei őstörténetünk

Kapcsolatok a rokon népekkel

KÖZÉPKOR

III. Az államalapítás kora

Árpád-kori zenénk és kulturális emlékeink

IV. A román kor

A XI–XIII. század végéig

A XI. és XII. századi egyházi és világi zene fejlődése Magyarországon

Világi zenei emlékeink a XI. és XII. századból

Román-kori művészeti emlékeink Magyarországon

V. A gótika kora

Az Anjou-korabeli Magyarország (XIV. század)

Középkori zenei élet Magyarországon: a XIV. század zenéje

A királyi udvar zenei élete a középkori Magyarországon

A gótika korának művészeti emlékei Magyarországon

VI. Késő-középkor és reneszánsz

A XIV. és XV. század Európája

A magyar zenei élet a XV. században

A hangszeres zene

A reneszánsz korának művészeti emlékei Magyarországon

A HÁROM RÉSZRE SZAKADT ORSZÁG

A Jagellók belpolitikájának és gazdasági tevékenységének a következményei

Magyarország gazdasága II. Ulászló idején

VII. Nemzetvesztés Mohács után

A királyi Magyarország helyzete

Erdély története (Az önálló Erdélyi Fejedelemség születése)

Erdély aranykora és romlása

A hódoltság helyzete

A kulturális központok átrendeződése

A török kor zenéje

Históriás ének és lírai dalköltészet

A XVI. század protestáns és katolikus „gyülekezeti” énekrepertoár

A népies egyszólamúság és vokális többszólamúság

Hangszeres zene

A királyi Magyarország és Erdély kulturális élete

A török kor művészeti emlékei hazánkban

VIII. Magyarország a török kor után

XVII. század vége – XVIII. század eleje

Magyar zene a XVIII. század elején

A magyar népi barokk: a kuruc dallamok világa

A barokk stílus uralomra jutása Magyarországon (1600–1740)

MAGYARORSZÁG A HABSBURG MONARCHIÁBAN

IX. Az abszolutizmus kora

A Magyar Királyság a XVIII. században

Világi zenészek a templomokban a XVIII. században

Főúri udvar zenei élete a XVIII. században (A Habsburg uralkodók zeneszeretete)

Városi zeneélet

Kollégiumi zene

A verbunkos zene kialakulása

Az új stílusú magyar népdal

A klasszicizmus elterjedése Magyarországon

X. A romantika kora, a XIX. század

A reformkori Magyarország

Zeneéletünk fejlődése

A verbunkos zene fénykora

Erkel Ferenc (1811–1893) munkássága

Liszt Ferenc (1811–1886) élete és munkássága

Ábrányi Kornél (1822–1903)

Mosonyi Mihály (1815–1870)

Volkmann Róbert (1815–1883)

Doppler Ferenc (1821–1883)

Doppler Károly (1826–1900)

A magyar nóta kialakulásának és térhódításának története

A XIX. század művészeti emlékei

A SZÁZADFORDULÓ ÉS A XX. SZÁZAD

XI. A Millennium kora és a Trianon utáni Magyarország (1920–1945)

A Millennium korától 1989-ig, a rendszerváltásig

A XX. századi magyar zeneélet és zeneszerzés

A magyar zeneszerzés nagy alakjai

Dohnányi Ernő (1877–1960)

Bartók Béla (1881–1945)

Kodály Zoltán (1882–1967)

Kodály- és Bartók-kortárs zeneszerzők

A Bartók utáni zeneszerző-nemzedékek

XII. A SZÁZADFORDULÓ ÉS A XX. SZÁZAD MŰVÉSZETI EMLÉKEI MAGYARORSZÁGON

Festészet

Grafika

Építészet

XIII. SZÁZADFORDULÓ, XX–XI. SZÁZAD

Makovecz Imre (1935-2011)

Források, felhasznált irodalom

   • Cikkszám
    5103040